Πρόβατα στην Πλάκα. Κάποτε..

Πρόβατα στην Πλάκα. Κάποτε..

Οδός Κλειτίου. Με πρόβατα. Γιατί η Αθήνα ήταν κάποτε πολύ διαφορετική.

Share This Post